Antennfäste Pexymek

1969 - 1986

Bolaget startades 1969 av Sven Stenberg tillsammans med Alvar Persson och Ingemar Persson. Den sistnämnde, som köpt lokalen, frågade Sven om han kunde tänka sig att arbeta där och hitta på något.

Alvar och Ingemar kom från tunnbinderibranschen. Sven kom från en annan mekaniskverkstad (Metall & Lego i Ätrafors), som tillverkade antenner och antennfästen men där den produktionen skulle avvecklas. Sven fick lov att ta över tillverkningen och drog igång i Vessigebro, där man tillverkade antennfästen och sålde maströr.

Scrolla ner
Inge & Peter, Vessigebro 1986

1986 - 1996

Dåvarande ägare drev bolaget fram tills 1986, då nästa generation tog över. Ny huvudägare blev Inge Torstensson tillsammans med Peter Stenberg. 1990/1991 byggde man ut verksamheten i Vessigebro, det firades med smörgåstårta.

Kort där efter 1996 gjordes en inkråmsaffär där man förvärvade en del av en annan verksamhet och började tillverka klammer. I slutet på 90 talet köpte man in likvärdig produktion och fick även in kabelskydd i sortimentet.

Scrolla ner
Pexymek i Falkenberg AB

1996 - 2004

Bolaget har lyckats väl och försäljningen av kabelskydd, klammer och antennfästen slog väl igenom. I början av 00-talet ingår man ett samarbete med dåvarande Thorsmann, där man börjar producera deras fästband i produktionen. Nu börjar man inse att verksamhetslokalerna i Vessigebro börjar bli något trångbodda.

2004 förvärvar man därför en industrifastighet på Smedjeholmen inne i Falkenberg. Bolaget har under 35 år i Vessigebro byggt upp en bas med bra kunder och bra personal och är nu redo att ta verksamheten vidare i större lokaler.

Scrolla ner
logotyp-seafire

2004 - 2021

2005 genomförs en generationsväxling där nya huvudägare blir Björn Torstensson och Peter Stenberg. Kort därefter mellan 2008 & 2012 breddar man bolaget genom att förvärva produktionen av kallmanglar från andra aktörer. I om det blir Pexymek vid tillfället den största producenten av kallmanglar riktade mot konsumenter och flerbostadshus.

Nästa stora steg för bolaget var 2019, då man inleder ett partnerskap med PM Flex, som blir återförsäljare av hela kabelskydds- och klammersortimentet. 2020 investerar man i ett nytt ERP-system och sedan dess använder bolaget sig av Monitor G5.

2021 får bolaget nya ägare då Seafire AB (publ) köper 100% av aktierna. Uppköpet innebär inga större förändringar för verksamhet/produktion och de nya ägarna har långsiktiga mål och utvecklingstankar.

Scrolla ner
Pexymek - modern produktion

2021 - NU

2021 tillsätts en ny VD för bolaget då Emma Stenberg (barnbarns-barn till Sven Stenberg) tar över posten och Peter får ny roll som produktionsansvarig. Under 2022 certifieras Pexymek AB i ISO 9001 och ISO 14001, en viktig grund i företagets arbete framåt.

2022 påbörjar bolaget rekrytering av den första tjänstemannen, med uppgift att träffa kunder, visa upp bolaget utåt samt potentialen till olika samarbeten. 2023 anställs Cristoffer, en grundsten i bolagets utveckling framåt för att driva marknadsutveckling, hitta nya produkter och samarbeten så väl som bibehålla och vårda de goda kundrelationerna bolaget byggt upp under 54 år.

Framåt strävar Pexymek AB efter att fortsätta vara ett stabilt val av leverantör och samarbetspartner med god kvalitet och hög leveransprecision, samtidigt som vi vill utvecklas och växa tillsammans med befintliga och nya kunder.

Tillbaks till toppen